سیستم آشغالگیر سطحی رودخانه

سیستم آشغالگیر با جمع آوری زباله های سطحی و شناور در عمق میانی رودخانه و کانال ها کمک شایانی به برطرف نمودن آلودگی اکوسیستم رودخانه و نیز کمک به زیبایی منظر شهری می کند.

همچنین به دلیل طراحی اصولی، این سیستم در مقابل بروز سیلاب های ناگهانی رودخانه کاملاً مقاوم می باشد.

شناوری این نوع سیستم بر روی آب باعث در سطح ماندن دستگاه در زمان کم آبی و پر آبی رودخانه می باشد و در تمامی حالات جمع آوری کامل زباله ها انجام می شود.

در رابطه با این نوع سیستم ها، به این موضوع نیز باید اشاره داشت که در حال حاضر به شکلی پر مصرف در رودخانه های کشورهای غربی و همچنین کشورهای جهان سوم به عنوان سیستمی کارآمد مورد استفاده قرار می گیرد و صرفاً یک طرح آزمایشی و تحقیقاتی نمی باشد.

مزایای سیستم آشغالگیر سطحی

 • جمع آوری زباله های سطحی و شناور در بخش میانی عمق رودخانه بصورت کاملاً اتوماتیک
 • عدم نیاز به اپراتور
 • تأسیسات به شکل شناور بر روی سطح رودخانه و کاملاً مستقل از پارامتر عمق آب، ولی نسبت به جریان آب ثابت (بالا و پایین رفتن سیستم با توجه به رقوم ارتفاعی آب)
 • طراحی شده برای پارامترهای مختلفی از جمله پارامترهای کمی آب نظیر: دِبی آب در زمان کم آبی و پرآبی، کمترین و بیشترین میزان عمق آب، سرعت جریان، سطح مقطع جریان
 • دوام بالا و عمر طولانی سازه و تأسیسات آشغالگیر
 • مقاوم در برابر جریان سیلاب (طراحی برا اساس زمان سیلاب)
 • عملکرد بهینه در فصول مختلف کم آبی و پرآبی کانال، رودخانه، تالاب و ...
 • کاهش آلودگی های فیزیکی رودخانه به شکل بسیار چشمگیر و کمک به زیبایی منظر شهری
 • بازگرداندن توانایی خودپالایی به رودخانه ها و بالطبع بازگرداندن حیات موجودات زنده در رودخانه
 • تخلیه زباله های جمع آوری شده، در بازه های زمانی اختیاری (با توجه به هدف فرهنگی سیستم) بوسیله دست، جرثقیل دستی یا جرثقیل
 • بهره برداری، نگهداری و تعمیرات بسیار آسان و کم هزینه
 • تثبیت رودخانه و جلوگیری از فرسایش کناره های رودخانه و همچنین جلوگیری از حرکت زباله های حجیم شناور به سمت تالاب