آخرین اخبار:

درباره ما


معرفی شرکت

چشم انداز شرکت

اهداف

بیانیه و مأموریت

ارزش ها ی بنیادی

چارت سازمانی

محصولات


آشغالگیر سطحی رودخانه

اطلاعات بیشتر

سیستم هوادهی نیمه عمقی

اطلاعات بیشتر

خدمات


اجرا

کلیه امور مربوط خرید و اجرای پروژه های آب و فاضلاب و صنعتی اعم از تصفیه خانه های آب و فاضلاب، ایستگاه های پمپاژ، خطوط آبرسنانی، خطوط جمع آوری و انتقال فاضلاب و ساخت پکیج های تصفیه خانه فاضلاب به روش های لجن فعال، MBBR و SBR و ... .

مشاوره

کلیه امور مربوط به طراحی پروژه های آب و فاضلاب و صنعتی و همچنین نوآوری در زمینه ساخت سیستم های هوادهی و بهبود راندمان کاری سیستم ها

بهره برداری و نگهداری

خدمات مربوط به راهبری تآسیسات مرتبط با آب و فاضلاب

پروژه ها


پروژه های در دست اجرا

پروژه های انجام شده

آدرس : رشت – بلوار شهید انصاری – نبش خیابان ارشاد – بالای مبلمان راز – طبقه 2 – واحد 4

پست الکترونیک : info@shahrabco.ir

تلفن : 013-33750888

تلفن : 013-33756538

فکس : 013-33756547

کد پستی : 45466-41787

وب سایت : www.shahrabco.ir